Konst i samhällsutveckling

Konst är en viktig del när Uppsala växer. Offentlig konst medverkar i planering av Uppsala.

Offentlig konst är en viktig del av Uppsalas utveckling och här tas konstnärlig kompetens till vara i tidigt skede under byggprocesserna. Det kan handla om konstnärliga förstudier, dialoger, medskapande med invånare eller pedagogiska projekt.

Projekten utgår från landsbygden både i ytterstaden och i innerstaden. När konstnärliga perspektiv är en del av samhällsbyggandet är det möjligt att skapa unika miljöer och mötesplatser. Offentlig konst är identitetsskapande och möjliggör konstupplevelser för alla människor dygnet runt.

Konst på landsbygderna

Offentlig konst medverkar i planering av landsbygderna.

Läs mer om Konst på landsbygderna

Konst längs Södra Åstråket

Konstprogrammet för Södra Åstråket utgår från hållbar stadsutveckling, innovation och forskning

Läs mer om Konst längs Södra Åstråket

Konst i Gottsunda

Konsten i Gottsundas lyfter platsens historiska, samtida och ekologiska värden.

Läs mer om Konst i Gottsunda

Konst i Östra Sala backe

Den offentliga konsten är en del av den fortsatta utvecklingen av Östra Sala backe.

Läs mer om Konst i Östra Salabacke

Konst i Ulleråker

Ett omfattande stadsutvecklingsprojekt pågår i Ulleråkerområdet.

Läs mer om Konst i Ulleråker

Konst i Rosendal

Den offentliga konsten i stadsutvecklingsprojekt Rosendal berättar om området genom olika konstnärliga perspektiv.

Läs mer om Konst i Rosendal
Uppdaterad: