Konst i samhällsutveckling

Konst är en viktig del när Uppsala växer. Offentlig konst medverkar i planering av stadsprojekten.

Offentlig konst är en viktig del av Uppsalas utveckling och här tas konstnärlig kompetens till vara i tidigt skede under byggprocesserna. Det kan handla om konstnärliga förstudier, dialoger, medskapande med invånare eller pedagogiska projekt.

Projekten utgår från landsbygden både i ytterstaden och i innerstaden. När konstnärliga perspektiv är en del av samhällsbyggandet är det möjligt att skapa unika miljöer och mötesplatser. Offentlig konst är identitetsskapande och möjliggör konstupplevelser för alla människor dygnet runt.