Konst längs Södra Åstråket

Konst längs södra åstråket.

Den offentliga konsten är en viktig del när vi bygger om Södra Åstråket.

Ett konstprogram finns för området. Det utgår från hållbar stadsutveckling, innovation och forskning. Underteman kan knyta an till vatten, hälsa och miljö. Ett mål för projektet är att profilera Uppsala som lärdomsstad. När det anläggs ett stråk med konstverk längs ån får området en rik karaktär med en blandning av avkoppling och aktivitet.

Läs mer om Södra Åstråket på bygg.uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Konst längs Södra Åstråket