Konst i Gunsta

När Uppsala växer tas konstnärlig kompetens till vara i tidigt skede under byggprocesserna.

När Gunsta utvecklas planeras det för ny offentlig konst. Arbetet utgår från konstprogrammet från 2018 och dialoger med föreningar och boende i området. Viktiga värdeord för konstprojektet är platsens historia, nutid och framtid.

Läs mer om Gunsta på bygg.uppsala.se

Uppdaterad: