Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Magnus Thierfelder

Skissförslaget Ett med naturen av konstnären Magnus Thierfelder Tzotzis är ett konstverk som tar avstamp i Gunstaskolans placering i kanten av skogen.

Konstverket belyser vad en skola är – en plats för kultivering och lärande, lek och utforskande, gemenskap och samhörighet. Konstverket uppförs vid skolbyggnadens entréområde för att både aktivera skolans inomhus- och utomhusmiljö.

Två träddungar förmedlar ett ekosystem där gemenskapen löper tvärsigenom fågelarternas olikhet. De samarbetar och lever sida vid sida i symbios med varandra. Träden/de skulpterade lyktstolparna erbjuder fåglarna ett hem, samtidigt som de skänker ett varmt ljus över Gunstaskolans entréområde.

Konst i skolmiljö är en viktig del av kommunens arbete med den offentliga konsten. Genom konstverket Ett med naturen får natur och kultur leva sida vid sida i ett ömsesidigt och berikande utbyte; en skola mitt i naturen, ett lärande som bygger på ett utbyte av erfarenheter och kunskap.

Särskild dialog kring konsten har skett med elever från Funbo skola.

Uppdaterad: