Appen Uppsala konst och kulturarv

Konstpromenader i appen


Appen byggs ut efter hand. Nu finns följande åtta konstpromenader: Stadsträdgården och södra Åstråket som börjar vid Flusterfontänen och fortsätter ända till Ulleråker och tillbaka.

Fyrisån som är en kortare promenad som bland annat innefattar en serie konstverk av Kajsa Mattas.

I ALMA -stråket för barn har fem konstnärer utgått ifrån var sin författare som tilldelats ALMA - priset (Astrid Lindgren Memorial Award). Konstverken  är också intressanta för vuxna. 

Uppdaterad: