Om de branta skiljande ytorna

Sara Söderbergs konstverk i Knäckepilsparken och Näckrosparken är inspirerade av geologi – läran om jorden. Genom konstverken ställer konstnären frågor – Vad lämnar människor för avtryck? Hur ser stadens förhållande till naturen ut? Hur utvecklas en stad? Sara Söderberg lyfter in stadens förändringar i ett större, geologiskt perspektiv.

Sara Söderberg_Östra Salabacke .jpg

Konstverken i parkerna är gjorda av många olika material: aluminium, natursten, terrazzo, keramik, glas och bladguld.

De avgjutna och skulpterade formerna för tankarna till en arkeologisk
utgrävning. Genom sina val av material, former och föremål för Sara Söderberg ett resonemang om vilka spår vår tid kommer att lämna till framtiden. Vilka avtryck av vad som hänt på den här platsen kommer att finnas kvar?


Konstverken berättar också om den lokala historien. Söderberg har studerat vindflöjlar i Upplandsmuseets arkiv och takmålningarna och murarna i Vaksala kyrka som finns i närheten. Takmålningarna gjordes på 1300-talet men målades över för att i senare tid varsamt tas fram igen. I kyrkans murar finns delar av runstenar inmurade.

Knäckepilsparken_Söderberg_Under_De_Brant.jpg


Konstnären Sara Söderberg

Sara Söderberg arbetar med skulptur och med ett särskilt intresse för material och vad de kan uttrycka. Hon intresserar sig för geologi, historia
och vad föremål kan berätta. Ytterst diskuterar hon människans förhållande till natur, tid och utveckling. Sara Söderberg är utbildad på Konstfack.

Näckros- och Knäckepilsparken

Näckros- och Knäckepilsparken skapades i samband med att stadsdelen Östra Sala backe byggdes där det tidigare fanns en kraftledning.

Stadsdelen bygger samman stadsdelarna Salabacke, som huvudsakligen byggdes på 1950-talet, och Årsta som uppfördes inom miljonprogrammet
på 1970-talet. Innan dess bestod området till största delen av jordbruksmark.

Uppdaterad: