Om konstverket tyst vatten

I konstverket ryms tankar om havet, vattenmassornas tyngd och vad som döljer sig under ytan. Titeln Tyst vatten anspelar på havets eller människans inre som inte alltid överensstämmer med det yttre, ibland är ytan skenbart lugn och stilla. Östersjön är visserligen en gräns mellan Finland och Sverige men den kan också ses som symbol för en länk mellan Finland och Sverige.

En förbindelse som fört människor till ett nytt land, och ibland tillbaka. För en person med två hemländer kan den länken till och med vara den plats som känns mest hemma Skulptören Laura Könönen är bosatt och verksam i Finland. Hon är utbildad på Bildkonstakademin i Helsingfors och medlem i Finska Skulptörförbundet och Finska Förbundet för Stenskulptörer. Laura Könönen arbetar med sten som är ett material som kan uttrycka en sorts stilla evighet som står i kontrast till vår egna korta, föränderliga existens.

Uppdaterad: