Musikvägen Gottsunda

”Som vår lillasyster sa (vi har framtiden i våra händer)” är ett konstverk av Elisabeth Bucht, skapat för en gångtunnel i Gottsunda, under Musikvägen intill Stenhammarsparken.

Skissprocessen

Konstverket har tagit form i en skissprocess som bygger på ett nära samarbete mellan konstnären och en grupp tjejer från SyskonSKAP, konstfrämjandet Upplands konstpedagogiska verksamhet för barn och unga i Gottsunda.

Tillsammans med Elisabeth har de samtalat, skapat, visionerat och utforskat sitt område och den gemensamma processen är grunden för Buchts konstverk.

Verket handlar om gemenskap, kraft, systrar, historien, nuet och framtiden. Varje objekt som finns med i verket symboliserar erfarenheter och drömmar. Som till exempel cykeln, här står den för självständighet och frigörelse.

6.jpgFoto: My Draiby

Konstnärligt utforskande

Under en vecka sommaren 2022 sommarjobbade några av SyskonSKAPS ungdomar som konstnärsassistenter och tillsammans med Elisabeth Bucht utforskade de vad ett konstverk i tunneln skulle kunna vara. De tryckte textiltryck utifrån mönster som hämtats från och testats i omgivningen, de skapade i lera och utforskade sina tankar genom musik och text.

Bild från skissprocessen, utforskande av symboler i lera. Foto: Elisabeth Bucht.

Med utgångpunkt i den gemensamma skissprocessen har Elisabeth Bucht skapat verket ”Som vår lillasyster sa (vi har framtiden i våra händer)” som är ett platsspecifikt konstverk för gångtunneln. Konstverket är gjort av  utskuren aluminium som fästs på tunnelns väggar. I samband med att det nya konstverket installeras blir det även ny belysning i tunneln för en ljusare och tryggare miljö.

Om Elisabeth Bucht

Elisabeth Bucht (f.1975) är en konstnär verksam i Uppsala. Hennes konstnärskap rör sig mellan textil, konsthantverk och gatukonst. Under sitt alias ”Garnapa” har hon gjort flera installationer i det offentliga rummet. Bucht är även konstpedagog och involverar ofta människor runt omkring sig i sin konstnärliga process.

 

Uppdaterad: