Tillfällig offentlig konst

Uppsala kommun arbetar med tillfälliga offentliga konstgestaltningar. Under en begränsad tid kan invånare möta offentlig konst i samhället kring olika teman.

Genom den tillfälliga konsten kan skeenden och företeelser synliggöras, förstärkas och förtydligas. Plötsligt kan vi se saker som kanske vi inte lagt märke till förut.

Jag leker träd - tillfällig konst under sommaren 2023

Kungsängstorg Tillfällig konst Jag leker träd Elisabeth Bucht Foto EB.jpg


Som en del av Uppsala sommargator har konstnären Elisabeth Bucht gjort ett tillfälligt konstverk vid Kungsängstorg. Plötsligt blir vi varse träden!

Det virkade konstverket heter Jag leker träd. Elisabeth Bucht skriver själv: 

"En mötesplats tillägnad mjuka värden.

Tid, omsorg, en annan människas vänliga blick

 och hand.

Stanna till under grenarna och förnim respekten

för träden som tålmodigt och under tystnad iakttar

oss när vi passerar.

Prova att känna dig som ett träd"

Resonating Bodies

Skulpturutställningen Resonating Bodies var en del av satsningen Sommar runt slottet 2022. Den bestod av verk som på olika sätt utgick från platsen. Ett stort rosa slott. En historisk plats. Ett parklandskap. Jordlager på en rullstensås. 

Medverkande konstnärer var:

Jan-Erik Andersson & Shawn Decker
Sahar Alkhateeb
Arkitekturens Grannar
Åsa Stjerna
Alvaro Campo
Ingela Ihrman
Anna Nyberg

Läs mer om utställningen här

 

Konst som port till reformationen 500 år

sida-500ar.jpg

Med anledning av firandet av reformationsåret 2017 hade Svenska kyrkan och Uppsala kommun ett gemensamt konstprojekt. Inom reformationen var kulturen viktig, både konst och musik. Konsten förmedlade tankar. Konstprojektet diskuterade frågor som Hur kan Martin Luthers tankar ha bäring på vårt samhälle idag? Är hans idéer fortfarande aktuella? Kan Martin Luthers idéer vara allmänmänskligt aktuella oberoende av religion och åskådning?

Martin Luther resonerade kring det egna ansvaret och ville skapa möjligheter för var och en att själv söka kunskap för att bilda sig en egen uppfattning. Symboliska portar som Luther öppnade och som gäller än idag. I detta ligger synen på lika människovärde, och språket som nyckeln till information och kunskap. Ett civilkurage med målet att få välja själv det som man tycker ska hålla och bära i livet. Martin Luther utmanade överheten, ifrågasatte och vågade ha egna åsikter.

Fyra konstnärer skapade nya verk till utställningen, Henny Linn Kjellberg, Natasha Dahnberg, Penja Hesselberg och Elisabeth Bucht& Moa Lönn samt Gijs Weijer

Leran rör sig 

sida-leran.jpg

Hela Uppsala växer och bygger, överallt flyttas lera från en plats till en annan. Det pålas djupt i den vibrationskänsliga marken. 11 tegelbruk och Uppsala-Ekebys keramiktillverkning är ett resultat av Uppsalas lerjord. Även på just den plats där Gränbystaden ligger och fortfarande växer fanns ett lertag. Kvarteren heter Takpannan och Lertäkten.

2016 visades Leran rör sig i Gränby och Vaksalaområdet. Konstnärerna My Lindh, David Andrén och Mats Wilhelm visade sina verk utomhus och inomhus i ett samarbetsprojekt med Atrium-Ljungberg och Svenska kyrkan, Vaksala församling.

Konstprojektet tog plats mellan kulturhistoria och samtid. Den långa historien med Vaksalas 17 runstenar som berättar tusenårig historia. Budskap som fortfarande går att tyda. Kyrkbyn med kyrka, skola, prästgård och tiondebod från 1400-talet. Gravrösen från bronsåldern och gravfält och fornborg från järnåldern. Ny arena, bostäder och köpstad som blir större. My Lindhs konstverk presenterades som nedslag i landskapet med skyltar i gränslandet mellan information och poesi.

David Andrén byggde en obeboelig lada. Ängsladan som byggnad kan ses som en symbol eller markör för kulturlandskapet, många förfaller numera de då dess funktion inte längre efterfrågas i jordbruket. Bräderna glesnar, vind och regn tränger in och sakta sjunker byggnaderna ihop. Mats Wilhelm visade genom fotografier hur Vaksala och Gränby växer ihop, hur deras olika silhuetter hela tiden återfinns i varandra. Fotografier trycktes på byggvepor och ställdes även ut inne i köpcentrat och i Vaksala församlingsgård.

Inside out

sida-inside.jpg

Under 2015 firades femhundraårsminnet av den flamländske läkaren och anatomen Andreas Vesalius, som föddes på nyårsafton 1514. Han räknas som den moderna anatomins fader. I ett samarbetsprojekt med Uppsala universitet, Hagströmerbiblioteket, Svenska kyrkan och Uppsala kommun presenterades ett konstprojekt med åtta konstnärer som tolkade kroppen med utgångspunkt i Andreas Vesalius illustrationer.

Konstverken visades i Odinslund. Bilderna gav en alternativ bild till hur kroppen exponeras i det offentliga rummet genom reklam och äldre offentlig konst. Deltagande konstnärer var Natasha Dahnberg, Katarina Sundkvist Zohari, Adina Almén, Moa Lönn, Henny Linn Kjellberg, Meline Höijer Schou, Anna Liljas och Kajsa Haglund.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Tillfällig offentlig konst