Ansök om offentlig konst

Du som tillhör ett kommunalt bolag i Uppsala kommun kan ansöka om offentlig konst i samband med byggprojekt.

Offentlig konst visas på:

  • platser som har många offentliga besökare
  • platser som är tillgängliga för allmänheten
  • platser med verksamhet som inriktar sig till barn och ungdomar.

Ansökan är inte möjlig för ytor som endast är till för hyresgäster till exempel trapphus eller innergårdar.

Ansök om offentlig konst till ditt kommunala bolag.

Uppgifter om byggprojekt
Är platsen offentlig?
Vad är projektet?
Information vid ombyggnation

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga anmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling på datainspektionen.se

Uppgifterna lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782) och gallras när de inte längre är aktuella.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar.

Rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se.

Vid frågor om din personuppgiftsbehandling kontaktar du utbildningsnämnden via kulturnamnden@uppsala.se

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB via dso.uppsala@jpinfonet.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Datainspektionen.se

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Ansök om offentlig konst