Klimatberäkningsverktyg för offentlig konst

Nu finns ett klimatberäkningsverktyg för offentlig konst. Verktyget kommer att underlätta för konstnärer att göra välgrundade klimatval i arbeten med offentlig konst.

Trätotem_närbild.jpgKonstverket Trätotem i Siegbahnsparken, Uppsala. Foto: Mattias Bäcklin

Klimatverktyget kan användas för att beräkna klimatpåverkan från specifika konstverk. Resultatet redovisas i total klimatpåverkan för produktion, transport och anläggning för ett specifikt konstverk samt påverkan för ett års drift och underhåll.

Resultatet anges i kilo koldioxidekvivalenter (kgCO2e). Koldioxidekvivalent är ett mått för att jämföra olika växhusgaser omräknat till koldioxid för att möjliggöra jämförelser mellan olika växhusgasers påverkan på den globala uppvärmningen.

Säkerställa hållbarhet i offentlig konst

Syftet med satsningen på klimatberäkning av offentlig konst är att säkerställa att kommunen förvärvar och förvaltar en klimatmedveten och hållbar offentlig konstsamling. Verktyget är framtaget i ett samarbete mellan Enheten för offentlig konst vid Uppsala kommun och Tyréns Sverige AB.

Frågor och svar om klimatberäkningsverktyget

Ladda ner och använd klimatberäkningsverktyget

Här kan du ladda ner och använda klimatberäkningsverktyget som en fil i Excel-format.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Klimatberäkningsverktyg för offentlig konst