Konst i Ulleråker

Parallella rum, Lies Marie Hoffman.

Ett omfattande stadsutvecklingsprojekt pågår i Ulleråkerområdet.

Här har konstnärer arbetat tidigt i processen med konstnärliga förstudier och dialogarbeten som på olika sätt reflekterar kring Ulleråkers historia, nutid och framtid. Allt sker utifrån Ulleråkers konstprogram KUR – Konst Ulleråker.

Begreppet KUR relaterar till platsen, tar avstamp i historiken i området och pekar framåt. Underrubriken Farvatten – droppa, forsa, stänk relaterar till dricksvattentäkten i området och till Fyrisån.

De första två konstprojekten tar tillvara några av de tallar som fällts i området som får leva vidare som konstverk. Här har ett samarbete skett med Hammarskogs snickeri. I området kommer flera kvarter att växa fram. Konst planeras såväl till grönområden, parker och torg såväl som i anslutning till den gamla begravningsplatsen och årummet.

Läs mer om Ulleråker på bygg.uppsala.se.

Uppdaterad: