Konst i Gottsunda

När Gottsunda växer är offentlig konst en viktig del.

Gottsunda genomgår en stor förändring, förtätning och urbanisering och Gottsunda centrum planeras om för att bli hjärtat i södra Uppsala. Gottsundaområdet är en del av Uppsala kommuns långsiktiga stadsutveckling. Området i sin helhet beräknas stå klart först år 2050 med 5000–7000 nya bostäder samt lokaler för skolor och förskolor samt handel och service. De konstnärliga insatserna kommer att vara en del av Gottsundaområdets kvaliteter. 

Nya Gottsundaskolan blir en viktig plats och mötesplats i nära relation till centrum där även möjlighet skapas för allaktivitetshus för aktiviteter efter skoltid. För Gottsundaskolan planeras det offentlig konst av Grounding future(s) och Ruben Wätte.

Läs mer om Gottsunda och konstverk som redan är på plats.

Skiss Grounding future(s)
Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Uppdaterad: