Böcker om offentlig konst

Nu finns boken "Offentlig konst i Uppsala 2012-2022" i handeln. Sedan tidigare finns boken Staden genom konsten av Lisen Hessner. Vi har också ett par andra trycksaker om offentlig konst som också går att ladda ner.

Offentlig konst i Uppsala 2012-2022

År 2022 firade enprocentsregeln 75 år i Uppsala kommun. Regeln innebär att en procent av investeringar i ny-, om- och tillbyggnader i kommunen används för konst. Detta uppmärksammas med en ny bok om Uppsalas offentliga konst: Offentlig konst i Uppsala 2012–2022.

Bokomslag.PNG

Konsten tar plats i offentliga miljöer – inomhus på skolor, vårdinstitutioner och arbetsplatser och utomhus på gator, torg och i parker. Offentlig konst kan ge platser en ny accent, ett nytt nav och erbjuda ett nytt perspektiv, säger Anna Ehn, chef för Offentlig konst.

 

120 konstverk av 91 olika konstnärer

I boken ryms drygt 120 konstverk av 91 olika konstnärer med fotografier, texter och kartor. Många av konstverken i boken finns utomhus, men flera av dem finns inomhus på skolor och förskolor ­– konst som de flesta av oss vanligtvis inte får se.

 

Viktiga visioner

Arbetet med offentlig konst kan inkludera viktiga visioner som att göra Uppsala till en mer jämställd eller äldrevänligare stad, att utveckla landsbygderna, att involvera barn och ungdomar, fortsätter Anna Ehn.
 Ett tydligt exempel är den centrala staden som år 2000 inte hade ett enda konstverk av en kvinnlig konstnär. I dag är 45 procent av de konstnärliga gestaltningarna skapade av kvinnliga konstnärer.

Sammanlagt finns 9000 konstverk i Uppsala kommuns samling av offentlig konst, varav 220 utomhus.

Uppslag konstbok.jpg

 

Här kan du köpa boken

Du kan köpa Offentlig konst i Uppsala 2012-2022 på Akademibokhandeln Stora torget, Uppsala bokhandel, Uppsala konstmuseum, Bror Hjorths Hus och Biotopia.

 

Staden genom konsten

Om du vill se mer av Uppsalas offentliga konst har kulturnämnden tagit fram en bok om konstverken som heter Staden genom konsten. Boken innehåller stadens och kommunens konst och en översiktlig karta över alla verk. 

sida-stadenkonsten.jpgStaden genom konsten. Text: Lisen Hessner, foto: Bo Gyllander.

Boken finns till försäljning i Uppsala konstmuseums reception.
Öppettider finns på Uppsala konstmuseums webbplats. 

 

Mod, minnen och äventyr

Mod, minnen och äventyr, av Johanna Uddén, är en lättläst konstbok för barn och vuxna om utvalda offentliga konstverk i Uppsala. Boken kan användas för egna konstpromenader. Den kan även användas i skolor och förskolor.

sida-mod-minnen.jpgFoto: Q Image AB.

I boken presenteras tolv av Uppsalas drygt hundra offentliga utomhuskonstverk med en karta över var konstverken finns. Läsarna får hjälp att se konstverken med nya ögon. Till exempel i berättelsen om Jona som slukades av en val och om pojken som bär på vingar av grenar. Boken finns att köpa på Bror Hjorths Hus och Uppsala Konstmuseum för 50 kr.

Ladda ner mod minnen och aventyrsom pdf. (PDF, 3 MB)

 

Om konstnärlig utformning i Ulleråker

När Ulleråker utvecklas är ny offentlig konst en viktig del. Därför har vi tagit fram ett konstprogram för området.

Konstprogrammet tar ett helhetsgrepp om den konstnärliga utformningen i området. Konstprogrammet heter KUR – Konst Ulleråker. Begreppet KUR relaterar till platsen, tar avstamp i historiken i området och pekar framåt. Underrubriken Farvatten, droppa, forsa och stänk relaterar till dricksvattentäkten i området och Fyrisån.

Ladda ner konstprogrammet, konst i Ulleråker. (PDF, 4 MB)

Inom ramen för Ulleråkers konstprogram KUR - Konst Ulleråker, följde skribenten och konstkritikern Frida Sandström arbetet med den offentliga konstens framväxt i stadsdelen Ulleråker mellan åren 2018-2020.

Sammanlagt är det tio reflekterande texter om den offentliga konsten i våra gemensamma rum, om upplevelsen av en plats och förvaltandet av minnen. Arbetet med texterna pågick under den gemensamma rubriken, Det inverterade arkivet.

Ladda ner det inverterade arkivet, om konst i Ulleråker. (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: