Böcker om offentlig konst

Kulturnämnden har gett ut boken, Staden genom konsten. Mod, minnen och äventyr är en bok för stora och små bland Uppsalas offentliga konst.

Staden genom konsten

Om du vill se mer av Uppsalas offentliga konst har kulturnämnden tagit fram en bok om konstverken som heter Staden genom konsten. Boken innehåller stadens och kommunens konst och en översiktlig karta över alla verk. 

sida-stadenkonsten.jpgStaden genom konsten. Text: Lisen Hessner, foto: Bo Gyllander.

Boken finns till försäljning i Uppsala konstmuseums reception.
Öppettider finns på Uppsala konstmuseums webbplats. 

Mod, minnen och äventyr

Mod, minnen och äventyr, av Johanna Uddén, är en lättläst konstbok för barn och vuxna om utvalda offentliga konstverk i Uppsala. Boken kan användas för egna konstpromenader. Den kan även användas i skolor och förskolor.

sida-mod-minnen.jpgFoto: Q Image AB.

I boken presenteras tolv av Uppsalas drygt hundra offentliga utomhuskonstverk med en karta över var konstverken finns. Läsarna får hjälp att se konstverken med nya ögon. Till exempel i berättelsen om Jona som slukades av en val och om pojken som bär på vingar av grenar. Boken finns att köpa på Bror Hjorths Hus och Uppsala Konstmuseum för 50 kr.

Ladda ner mod minnen och aventyrsom pdf. (PDF, 3 MB)

Om konstnärlig utformning i Ulleråker

När Ulleråker utvecklas är ny offentlig konst en viktig del. Därför har vi tagit fram ett konstprogram för området.

Konstprogrammet tar ett helhetsgrepp om den konstnärliga utformningen i området. Konstprogrammet heter KUR – Konst Ulleråker. Begreppet KUR relaterar till platsen, tar avstamp i historiken i området och pekar framåt. Underrubriken Farvatten, droppa, forsa och stänk relaterar till dricksvattentäkten i området och Fyrisån.

Ladda ner konstprogrammet, konst i Ulleråker. (PDF, 4 MB)

Inom ramen för Ulleråkers konstprogram KUR - Konst Ulleråker, följde skribenten och konstkritikern Frida Sandström arbetet med den offentliga konstens framväxt i stadsdelen Ulleråker mellan åren 2018-2020.

Sammanlagt är det tio reflekterande texter om den offentliga konsten i våra gemensamma rum, om upplevelsen av en plats och förvaltandet av minnen. Arbetet med texterna pågick under den gemensamma rubriken, Det inverterade arkivet.

Ladda ner det inverterade arkivet, om konst i Ulleråker. (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: