Konst i idrottsanläggningar

Saadia Hussains konstprojekt tillsammans med elever på Kvarngärdesskolan. Foto: Stewen Quigley.
Saadia Hussains konstprojekt tillsammans med elever på Kvarngärdesskolan. Foto: Stewen Quigley.
Saadia Hussains konstprojekt tillsammans med elever på Kvarngärdesskolan. Foto: Stewen Quigley.
Saadia Hussains konstprojekt tillsammans med elever på Kvarngärdesskolan. Foto: Stewen Quigley.
Saadia Hussains konstprojekt tillsammans med elever på Kvarngärdesskolan. Foto: Stewen Quigley.
Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Konstnären Saadia Hussain arbetar med ett konstprojekt på IFU Arena. Det gör hon tillsammans med besökare, anställda på IFU Arena och elever från Kvarngärdesskolan.

Idrottsstaden Uppsala växer och idrottsanläggningar både moderniseras och nybyggs. Idrottsanlägningar är en viktig mötesplats för många och konsten kan bidra till trivsel och trygghet men även till att skapa en identitet för platsen.

IFU Arena

Under 2020 och 2021 har Hussain tillsammans med 100 elever från Kvarngärdesskolan och besökare till IFU Arena arbetat i flera workshops på idrottsanläggningen och även i skolan där hon byggt upp tillfälliga ateljéer. Det har resulterat i en samling av former som knyter an till verksamheten på IFU Arena, besökares och elevers vardag.

Saadia Hussains skapande utgår från värden som tillgänglighet, demokrati och yttrandefrihet. Tillsammans med deltagare i alla åldrar har hon gjort flera stora offentliga konstverk i Sverige. Trots ett stort antal medskapare är Hussains konst lätt att känna igen. Den byggs upp av täta mönster som bildas av former som upprepas och som målas med starka signalfärger.

Målarverkstäder på Kvarngärdesskolan

Under 2020 har hon tillsammans med elever från Kvarngärdesskolan och besökare arbetat i workshops på IFU Arena där Saadia Hussain byggt upp en tillfällig ateljé. Det har resulterat i en samling av former som knyter an till verksamheten på IFU Arena, besökares och elevers vardag.

Under perioden 19 – 23 april kommer Saadia Hussain och eleverna vid Kvarngärdesskolan, årskurs 7 till 9, att arbeta i målarverkstäder på skolan. De kommer att arbeta med de sista förberedelserna innan konstverket monteras på plats senare i år.

Saadia Hussain är född i Lahore i Pakistan och bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid National College of Arts i Lahore och Konstfack i Stockholm.

IFU Arena ägs av Uppsala IF friidrott och Uppsala Innebandyallians genom bolaget IFU Arena AB.

Se filmen Arena för konst

Uppdaterad:

Andra sidor under: Konst i idrottsanläggningar