Konst till Gottsundaskolan

1 av 3
Permanent konstverk till Gottsundaskolan Foto: Grounding future(s)
Grounding future(s)

Konstnärskollektivet Grounding Future(s) skapar verk för Gottsundaskolan i en process där elever på Gottsundaskolan involverats i olika steg. Den konstnärliga gestaltningen består dels av ett verk för skolans matsal och dels av en tillfällig gestaltning med vepor på byggstaketet som omgärdar byggarbetsplatsen när skolan byggs.

Tillfälliga konstvepor

Under de år som nya Gottsundaskolan byggs kantas byggarbetsplatsen av vepor utformade av Grounding Future(s), som formulerar en inbjudan till områdets ungdomar att tänka kring att känna sig grundad, att kultiveras och växa, kollektivt läkande och gemensamma drömmar.  Vepornas inbjudan kommer följas upp av en serie workshops med elever på Gottsundaskolan, som en samskapande del av arbetet med det permanenta verket till den nya skolan.

Den permanenta konsten

Den permanenta konsten skapas i form av en storskalig bild som sträcker sig över en hel vägg i matsalen. Motivet har formats i dialog med skolans nuvarande elever, som under de medskapande tillfällena har de arbetat med både ord och bild tillsammans med konstnärerna.

I konstverket använder konstnärerna en kombination av tekniker, där en del av motivet trycks på ett väggmaterial med akustiska funktioner. Konstnärerna kommer sen färdigställa motivet genom att måla för hand.

Konstverket kommer vara placerat på en vägg vid sidan av en central gradäng för samlingar och umgänge. Gradängen binder ihop matsalen med mediabiblioteket på våningen ovanför, och motivet kommer kunna ses från olika nivåer och våningsplan.

Om Grounding Future(s)

Grounding Future(s) är ett konstnärkollektiv som startades 2019 och består av Rudy Loewe, Cassandra Lorca Macchiavelli, Louise Khadjeh-Nassiri och Johnny Chang, som alla är utbildade vid Konstfack. De har en bred  praktik inom bildkonst, formgivning, arkitektur, poesi och scenkonst och samlas kring frågor om inkludering, samskapande och community-byggande.

Uppdaterad: