Konst i Björklinge

Som ett resultat av Uppsala kommuns satsning både på landsbygder och på Uppsala som äldrevänlig stad fick Andreas Nobel i uppdrag att skapa ett konstverk som också fungerar som sittplatser i det offentliga rummet.

Konstnären Andreas Nobel har skapat en trappstegsformad bänk till Björklinge som kan ses som en samtida samlings-och diskussionsplats. Bänken är placerad på den skogsklädda åsen, norr om utegymmet i Björklinge. Konstnären har tänkt att bänken ska användas till vila, lek, picknick, samtal och diskussion. Konstverkets titel - Björklinge bouleuterion - refererar till en sorts tingsplats i antikens Grekland - en plats för dåtidens demokratiska samtal. Idag finns liknande gradänger utformade för demokratiska samtal i till exempel brittiska parlamentet. 

Bänkens kurva ger också intryck av rörelse - som en racerbana eller löparbana på en stadio. Dåtid och nutid möts. På långt håll ser det ut som en modern bänk. På nära håll syns det omsorgsfulla hantverket. Samtliga ytor har skurits och huggits för hand. Bänken är tillverkad i svensk furu med handsmidda beslag. Formgivning och konstruktion är gjord med tanke på hållbarhet. Björkinges bouleuterion är gjord i nära samarbete med formgivare och snickare Joakim Zickert. 

1 av 4
Uppdaterad: