Samlingen av offentlig konst

Samlingen av offentlig konst ägs av kulturnämnden. Samlingen uppgår till omkring 9000 verk varav cirka 140 är placerade på allmän platsmark, till exempel i parker och på torg. 90% av konsten är utplacerade i offentliga miljöer i till exempel skolor, äldreboenden, bibliotek och arbetsplatser. Övrig konst finns i ett konstmagasin för konservering, registrering, omplacering och magasinering.

Konstregister

Uppsala kommun använder ett digitalt konstregistersystem. I konstregistret finns information om konstnärsnamn, verkstitel, mått, material, var varje enskilt verk finns placerat och dokumentation kring konservering och skador. Här kan även information om konstnären registreras för att skapa förutsättningar för ett statistiskt underlag, till exempel könsidentitet, där syftet i det fallet är att skapa en jämställd konstsamling.

Uppdaterad: