Olrogs plats - Livingroom

På Dragabrunnsgatan i Uppsala finns konstverket Living Room från 2011. Konstverket består dels av en uppförstorad spetsgardin skapad av Natasha Dahnberg. Dels av kaktusliknande, organiska former som växer upp ur stenbänkarna skapade av Katarina Sundqvist Zohari. Den hemtrevliga känslan av ett vardagsrum förstärks också av landskapsarkitekternas val av gatubelysning som påminner om golvlampor och stenläggning som ska gestalta ryamattor.

Både Natasha Dahnberg och Katarina Sundkvist Zohari är Uppsalakonstnärer och medlemmar i konstnärsgruppen Art Group HAKA som också driver utställningsverksamheten i den konstnärsdriva mötesplatsen Köttinspektionen. Båda är representerade med flera offentliga konstverk i Uppsala.

Natasha Dahnberg är en rysk-svensk konstnär som arbetar i de flesta tekniker, ofta med foto- och videoverk.

Katarina Sundkvist Zohari jobbar oftast med teckning och skulpturer i lera.

Uppdaterad: