Berget, blomman, biet - Danmarks förskola

1 av 2
Berget, Blomman och Boet av Moa Lönn.

Konstnären Moa Lönn har arbetat med en utformning vid Danmarks förskola med utgångspunkt i de omgivande miljöerna och barnens utforskande av naturen.

Skulpturerna heter Berget, Blomman och Boet och är gjutna på Alunda järngjuteri. Moa har gjort ett pedagogiskt förankringsarbete på förskolan tillsammans med barnen där de lånat äggformen och gjort egna skulpturer. Äggen placeras ut i skogen, förskolan och på stigarna mellan, där barnen rör sig dagligen. 

Förskolan ligger i närheten av Linnés Hammarby. De arbetar med lärande och hållbar utveckling i nätverket Hållbar framtid. Moa Lönn har med bakgrund av det skapat ett konstverk som utgår från Linnés tre världar.

Konstnären Moa Lönn har arbetat med en utformning vid Danmarks förskola med utgångspunkt i de omgivande miljöerna ooch barnens utforskande av naturen.

Uppdaterad: