Release 11 mars för klimatberäkningsverktyget!

Den 11 mars släpper vi vårt klimatberäkningsverktyg för offentlig konst. Då kommer du att kunna ladda ner det här på vår webbsida.

Trätotem_närbild.jpg

På enheten för offentlig konst har vi med hjälp av Tyréns Sverige AB arbetat fram ett klimatberäkningsverktyg för offentlig konst. Det kommer att underlätta för konstnärer att göra välgrundade klimatval i arbeten med offentlig konst.

Klimatberäkning av offentlig konst

Syftet med satsningen på klimatberäkning av offentlig konst är att säkerställa att kommunen förvärvar och förvaltar en klimatmedveten och hållbar offentlig konstsamling. 

Med klimatverktyget går det att beräkna klimatpåverkan från specifika konstverk. Resultatet redovisas i total klimatpåverkan för produktion, transport och anläggning för ett specifikt konstverk samt påverkan för ett års drift och underhåll. Resultatet anges i kilo koldioxidekvivalenter (kgCO2e). Koldioxidekvivalent är ett mått för att jämföra olika växhusgaser omräknat till koldioxid för att möjliggöra jämförelser mellan olika växhusgasers påverkan på den globala uppvärmningen.

 

21 februari 2024