Konst i Stadshuset

Konsten i och runt Stadshuset ska vara tillgänglig för många och aktuell i nutid och framtid. 

Konsten i Stadshuset ska 

  • stå för demokrati
  • vara en tydlig mötesplats med öppna dörrar
  • ge insyn och transparens
  • samverka med byggnadens arkitektur och inredning.

Att stapla en linje

sida-staplenlinje.jpg

Konstverket, Att stapla en linje, av Mourad Kouri består av en fristående skulptur och en bearbetning av markbeläggningen i form av en försänkt linjerad relief. Skulpturen är placerad till höger om stadshusentrén och består av sju betongenheter som är staplade på varandra, där den översta är ställd en aning ur led.

Individen

sida-individen.jpg

Här är en del av porträtten i Alexander Skats konstnärliga utformning, Individen. Han har bland annat tagit fasta på ordet demokrati som ju betyder folkstyre, att folket ska få sina röster hörda.

Historiskt sett har personer med makt blivit avporträtterade, så även i stadshuset. Alexander Skats har istället låtit vanliga personer få representera sig själva och Uppsalas invånare. Fotografier av tre individer har lagts i olika lager, redigerats ihop och sedan avbildats i målningar.

Gowhar

Samaneh Reyhani_ Gowhar_edited (1).jpg

Konstnären Samaneh Reyhanis skulptur, Gowhar, tillverkades i Portugal sommaren 2020. Den kommer att stå utanför Stadshuset när det är klart.

Snäckskalet är tillverkat av ett marmorblock. Snäckan skyddar pärlan med kärlek och omsorg. Pärlan kan ses som det som är viktigt inom dig själv.

Anslag, Hembygd och Avtryck 

Gunilla Samberg_Avtryck_edited.jpg

Gunilla Sambergs konstverk är en tredelad gestaltning med titlarna Anslag, Hembygd och Avtryck av Gunilla Samberg. Tillsammans har de titeln UPP-såt. Gestaltningen omfattar luftintagstornet på husets södra sida, skulpturer på sittbänken kring tornet samt ett vägghängt verk inne i ljusgården.  

Avtryck utgörs av skor gjutna i metall placerade på kanten samt en ingraverad textrad på ett sidostycke. Gestaltningen lyfter fram vikten av förståelse för andras omständigheter. 

Hembygd är en konstnärlig tolkning av kommunkartan, ett porträtt som gestaltar samspel och samverkan mellan kommunens olika delar.

 

Uppdaterad: