1 av 5

Väsensryggen

Konstnärsduon Rören/Johannessen har skapat konstverket Väsensryggen vill hylla jordens biologiska mångfald. Det påminner oss också om de växt-och djurarter som överlevt massutdöenden.

En jättelik, fjällbeklädd rygg sträcker sig från Fyrisåns grumliga vatten upp mot gångvägen. Kanske för den tankarna till jätteödlor, medeltida fabeldjur
eller utdöda trilobiter. Det kan verka som om ryggen endast är en liten bit av en enorm kropp och att resten vilar under marken.

Konstverket är sammansatt av cirka 280 fjäll.Mönstret på fjällen föreställer olika sorters djur- och växtarter som finns på jorden och har överlevt
mellan ett och fem massutdöenden. Några har funnits i 540 miljoner år! I mönstret ser vi bland annat paradoxmaskar, gråsuggor, fåglar, fiskar,
hajar, grodor, träd, ormbunkar och björndjur.

Det finns en utbredd artblindhet hos oss människor. Vi lever sida vid sida med arter som vi varken ser eller känner igen. Konstnärerna vill med Väsensryggen (2023) väcka nyfikenhet för de arter vi lever tillsammans
med – särskilt för de arter som levt på vår planet mycket längre än vi.
Med Väsensryggen vill konstnärerna hylla jordens biologiska mångfald. Vi befinner oss i en kritisk tid präglad av snabba ekologiska förändringar, inte
minst alla de arter som dör ut. Det är också en tid när vi fortfarande har chansen att minska de problem som orsakats av människan.

I arbetet har konstnärerna samarbetat med Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Konstnärsduon Rören/Johannessen

Konstnärsduon Rören/Johannessen består av Erik Rören och Signe Johannessen som bor och verkar i Gnesta. De arbetar med offentliga gestaltningar och är också två av grundarna av Art Lab Gnesta.

Södra Åstråket

Platsen är en del av Södra Åstråket som omfattar stråken längs med Fyrisåns östra och västra sida,från Islandsbron i norr till reservatsgränsen Årike Fyris i söder, norr om Övre Föret.

Uppdaterad: