Konst i Stadshuset

Konsten i och runt Stadshuset ska vara tillgänglig för många och aktuell i nutid och framtid. 

Konsten i Stadshuset ska 

  • stå för demokrati
  • vara en tydlig mötesplats med öppna dörrar
  • ge insyn och transparens
  • samverka med byggnadens arkitektur och inredning.

Att stapla en linje

sida-staplenlinje.jpg

Mourad Kouris konstverk Att stapla en linje är ett minnesmärke över Uppsala kommuns mångåriga vänortsarbete. Det startade efter andra världskriget för att värna det nordiska samarbetet. Under senare tid har ytterligare städer lagts till som vänorter. Idag har Uppsala kommun vänortsavtal med sju städer: Baerum i Norge, Daejeon i Sydkorea, Frederiksberg i Danmark, Hafnarfjördur på Island, Minneapolis i USA, Tartu i Estland samt Tavastehus i Finland.

Det gemensamma arbetet mellan vänorterna syftar till att stärka fredsarbete och demokrati. Konkreta samarbeten i kulturprojekt stärker utbytet. Ofta är det ungdomar som deltar.

Mourad Kouris konstverk är sju till synes vanliga betonghinder, de är något förminskade. De är staplade i par ovanpå varandra med den sjunde översta placerad lite på snedden. I marken finns linjer inristade som pekar ut åt vilket håll vänorterna ligger.

Betongelementen kan placerade så här vid sidan av entrén ses som ett bevis på att det är öppet för alla att kliva in i stadshuset som en demokratisk rättighet. Motsatsen är att ställa ut betonghinder för att stänga människor ute, från en byggnad eller från ett land. Att värna demokratin behöver göras varje dag, att vidmakthålla vänskapsband med andra länder likaså. Att fritt få resa var så sent som under pandemin plötsligt inte längre en självklarhet. En orolig omvärld gör Kouris konstverk än mer aktuell. 

Individen

sida-individen.jpg

Här är en del av porträtten i Alexander Skats konstnärliga utformning, Individen. Han har bland annat tagit fasta på ordet demokrati som ju betyder folkstyre, att folket ska få sina röster hörda.

Historiskt sett har personer med makt blivit avporträtterade, så även i stadshuset. Alexander Skats har istället låtit vanliga personer få representera sig själva och Uppsalas invånare. Fotografier av tre individer har lagts i olika lager, redigerats ihop och sedan avbildats i målningar.

Gowhar

Samaneh Reyhani_ Gowhar_edited (1).jpg

Konstnären Samaneh Reyhanis skulptur, Gowhar, tillverkades i Portugal sommaren 2020. 

Snäckskalet är tillverkat av ett marmorblock. Snäckan skyddar pärlan med kärlek och omsorg. Pärlan kan ses som det som är viktigt inom dig själv.

Anslag, Hembygd och Avtryck 

Gunilla Samberg_Avtryck_edited.jpg

Gunilla Sambergs konstverk är en tredelad gestaltning med titlarna Anslag, Hembygd och Avtryck av Gunilla Samberg. Tillsammans har de titeln UPP-såt. Gestaltningen omfattar luftintagstornet på husets södra sida, skulpturer på sittbänken kring tornet samt ett vägghängt verk inne i ljusgården.  

Avtryck utgörs av skor gjutna i metall placerade på kanten samt en ingraverad textrad på ett sidostycke. Gestaltningen lyfter fram vikten av förståelse för andras omständigheter. 

Hembygd är en konstnärlig tolkning av kommunkartan, ett porträtt som gestaltar samspel och samverkan mellan kommunens olika delar.

Uppdaterad: