"Det oförutsägbara" på Offkonsten! c/o stadsteatern

Under våren 2024 visas utställningen "Det oförutsägbara" på galleri Offkonsten! på Uppsala stadsteater. Här visas utställningar som på olika sätt belyser arbetet med offentlig konst inom Region Uppsala och Uppsala kommun. Utställningarna är ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och Uppsala stadsteater.

Det oförutsägbara

Utställningen Det oförutsägbara pågår 5 februari – 9 juni 2024.
Det är öppet under teaterns ordinarie öppettider och i samband med föreställning.

Vad händer med oss när vi ställs inför det oförutsägbara, något som ligger utanför den vardagliga begreppsvärlden? 

Inför det mirakulösa och obegripliga står vi handfallna och utan verktyg. Vi kan bara handla utifrån vår känsla. Kanske närmar vi oss vad det innerst inne innebär att vara människa. Det oväntade utmanar oss. Ibland kan konsten hjälpa oss att förstå vår tillvaro, som för många tycks bli alltmer obegriplig.

Lo A Månsson Offkonsten!.jpg

Gemensam utställning

Det oförutsägbara är en gemensam konstutställning med lika många konstverk från Region Uppsalas och Uppsala kommuns konstsamlingar. Konstverken är inlånade från bland annat kontor, sjukhus, skolor och en vårdcentral. Nu samlas de för första gången under ett och samma tak på Uppsala stadsteater, i en unik möjlighet att ta del av konstverk som annars endast är tillgängliga för en begränsad publik.

Utställningens tema är valt med tanke på delar av vårens repertoar på Uppsala stadsteater. I föreställningen Furan börjar det hända oförklarliga saker och i Ett drömspel är det drömmens logik som råder.

Medverkande konstnärer

Region Uppsala deltar med verk av konstnärerna Katinka Andersson, Sara Anstis, Tommy Hilding, Beate Höing, Aleksandra Jarosz Laszlo, Charlotte Walentin och Ola Åstrand.

Uppsala kommun deltar med verk av konstnärerna Maria Bang Espersen, Mette Björnberg, Lena Flodman, Märta König, Lo A Månsson (bilden), Mikael Nilsson, Riitta Päiväläinen och Anu Tuominen.

Kontakt

Kontakta oss via kultur@regionuppsala.se eller Uppsala kommun via katarina.de-verdier@uppsala.se.

 

30 januari 2024