Konst på Gränbyskolan

1 av 3

Med inspiration från samtal med elever på Gränbyskolan har konstnären Valeria Montti Colques skapat konstverket "NattSol över Moln". Konstnären har sedan skapat bilder i olika tekniker. Slutligen har de bearbetats till ett digitalt collage som tryckts på formskurna aluminiumplåtar.

Inspiration till konstverket

Valeria Montti Colques har fått inspiration till konstverket NattSol över Moln genom att samtala med Gränbyskolans elever. De tog upp saker som var viktiga för dem - drömmar, ljus och mörker, sport, känslor, en båt på havet som kan föra en någonstans, framtiden, surrealism och hur någon måste kämpa sig upp för ett berg medan en annan når toppen utan problem.

Efter samtalen har konstnären arbetat fram olika bilder bland annat genom att teckna och måla i akvarell, använda sig av lera, fotografi och textil. Bilderna har sedan gjorts om till digitala collage på formskurna aluminiumplåtar. De sattes upp på skolans fasad 2023.

I det mindre konstverket som har formen av en nattsol ser vi ett barn som färdas i sin båt mot den rosa himlen. Ovanför båten finns flera olika sorters fåglar som är vanliga i Norden.

I det stora molnträdet ser vi flera olika människor. Några spelar basket, en kvinna bär ett litet barn, en annan person har vingar och leopardmönstrat skinn. Fåglarna återkommer även här. För  konstnären symboliserar molnet att dagdrömma, att drömma i vaket tillstånd om mål som man kan se och tro på. Regnbågen finns med i olika former och symboliserar en hoppfull framtid.

Konstnären Valeria Montti Colques

Valeria Montti Colques är en svensk-chilensk konstnär. Hon arbetar ofta med collage som hon bygger upp av olika målningar, foton, teckningar, textilier, keramik och andra föremål.

Bildernas berättelser bygger hon upp med inspiration från vardagslivet, samhället, religion, myter, arv och populärkultur.

Uppdaterad: