Dimensioner

Nya konstverket "Dimensioner" av Carl Boutard har flyttat in vid Kap-området intill Fyrisån.

Vad döljer sig under ytan?

Fyrisåns stilla yta och det som döljer sig under den var konstnärens utgångspunkt när han skapade konstverket Dimensioner. Vad finns egentligen under ytan på det som omger oss, det vi inte kan se men som vi med avancerad teknik och teori kan bilda oss en uppfattning om?

Den minsta av verkets tre skulpturer föreställer en kiselalg funnen i ett vattenprov ur Fyrisån. Kiselalger syns bara i mikroskop. Genom att ändra skalan förstärker konstnären vårt seende och låter oss se det till synes osynliga.

En slags betraktelseapparater

De två större skulpturerna är ett slags betraktelseapparater och organismer i ett fiktivt mikrokosmos. De vänder sig dels ut mot universum och dels in mot materiens minsta beståndsdelar. De är matematiska konstruktioner, uppbyggda av samma form – konen.

Allt hänger samman

Konstnären har här tolkat idén om att all materia består av samma sak – att allt hänger samman. Han ger oss samtidigt en slags teoretisk bild av strängteorins osynliga dimensioner, de som vi inte kan se men existerar i teorin.

Skulpturerna är utförda i rostfritt stål och aluminium som lackerats i kulörer plockade från omgivningen.

1 av 3
Uppdaterad: