Konst i tunnlar

Tunnlar är passager många av oss färdas genom dagligen. Konst är en viktig del av stadsbilden och förutom att ge platsen karaktär kan det bidra till en ökad trygghetskänsla.

En tunnel kan vara en osynlig gräns mellan två områden eller en passage med ett före och efter. De kan skapa säkrare resvägar, men samtidigt upplevas som otrygga.

Initiativet för offentlig konst i tunnlar runt om i Uppsala inleddes för att bidra till att fler ska kunna uppleva mer konst i samband med att staden växer. Konst är en viktig del av stadsbilden och förutom att ge platsen karaktär kan det bidra till en ökad trygghetskänsla.