Stenparken vid Storvretabadet

Gunilla Bandolins 400 ton tunga konstverk "Stenparken" går nu att utforska på plats intill Storvretabadet. Hon har tänkt att det ska upplevas med kroppen - genom att röra sig i det.

2023 Stenparken, Peter ÖStlund 2_liten.jpg

Foto: Peter Östlund

Upplev konstverket med kroppen

Konstnären Gunilla Bandolin vill erbjuda ett konstverk som vi kan använda. Stenparken är ett konstverk som vi inte bara upplever genom synen.
Vi kan uppleva konstverket med kroppen genom att röra oss i det – springa, leka kurragömma eller sitta i mitten och grilla.

Platsen är rund och har en liten fördjupning för att ge en känsla av samling och avskildhet från omgivningarna.
Stenparken innehåller två cirklar som har en gemensam
mittpunkt. I mitten finns en glesare cirkel markerad med större stenar. De har en lagom storlek för att sitta på. Alla stenar kommer från rullstensåsen i Högsta.

Idén bakom konstverket

Konstnären har fått idén till konstverket från historiska bronsåldersringar. Hon vill påminna om Storvretas historia och fornfynd.

Konstnären Gunilla Bandolin

Gunilla Bandolin har gjort många stora offentliga och platsspecifika konstverk. Hon har tidigare undervisat landskapsarkitekter i Alnarp och undervisat i konst på Konstfack.

Uppdaterad: