1 av 7

Erik Thörnqvists Solträd

Det första offentliga konstverket Solträd av Erik Thörnqvist tog plats i det nya bostadsområdet Södra Gunsta redan under våren 2023. Konstverket välkomnar boende och besökare i den trafiklösning som leder in i området.

Erik Thörnqvists verk Solträd tar avstamp i ett skillingmynt från 1700-talet som någon hade gjort om till ett kugghjul. Ett penningmedel som blev förvandlat till en del i ett maskinellt system. Solträdet rymmer frågor som rör plats, historia, acceleration men har också kopplingar till områdets invånare.

Myntens motiv har nämligen uppkommit under en workshop med två klasser från Funboskolan 2022, inspirerats av runstenar i närheten, dekormåleri i Funbo kyrka samt från den lokala idrottsföreningens symbol. Tillsammans understryker de mångfalden och hur ’kugghjulen’ hjälper varandra att snurra och att vi alla växer på samma träd. I tunneln finns trädets rötter, infällt i väggen och kopplar ihop verket mellan ovan och under jord. 

Tankeväckande och identitetsskapande konst är en viktig del av Södra Gunsta, därför har konstnären låtit barnen i Funboskolan utforma motiv på solträdets rundlar samt att han har hämtat inspiration från platsen och Funbokyrkans ornamentik.

Skisserna till förslaget visades i en dialog med Funboskolan 2020.

Fotograf:Cristian Quinteros Soto

Uppdaterad: