Kvar i parken - Årsta

1 av 3

Hanna Stahles konstverk "Kvar i parken", består av tre skulpturer. Vi kan tänka att det är olika föremål som har blivit kvarlämnade här – vissa under flera århundraden. Förebilderna till många av föremålen har konstnären hittat i Upplandsmuseets arkiv.

I Årstaparken hittar vi en ålderdomlig spade som påminner om att marken i Årsta och Östra Sala backe brukats sedan slutet av bronsåldern. Vi hittar en boll och ett slagträ inspirerade av bollspelet Tre slag och ränna som spelades här på Uppsalaslätten. En kaffekanna och en transistorradio är från 1960-talet, den tid då åkrarna och trädgårdarna i Sala backe och Årsta bebyggdes. Fortfarande finns koloniträdgårdar nära Fålhagsleden. Kanske blir pak choikål en gröda som blir allt vanligare där i framtiden. Här finns också en bok och ett par fårskinnshandskar som är av ett mer tidlöst snitt.

De olika skulpturerna är placerade längs ett stråk som sträcker sig från Årsta torg fram till Fålhagsleden i söder. Tillsammans bildar de en berättelse om en stads utveckling från forntid till framtid.

 

Konstnären Hanna Stahle

Hanna Stahle har länge intresserat sig för de spår som människan lämnar efter sig. Det märks inte minst i flera av hennes konstverk i offentlig miljö där hon knyter an till en plats genom att låta fragmentariska och ofullständiga spår berätta om vad som kan ha skett och fortfarande sker där. Hanna Stahle är utbildad på Konstfack.

Uppdaterad: