Konst i Storvreta

Projektet med ny offentlig konst i Storvreta är en del av Uppsala kommuns satsning på konst till landsbygderna. Satsningen syftar till att ge alla innevånare tillgång till konst i sin närmiljö. Storvreta är Uppsala kommuns näst största tätort. Fram till 2040 beräknas befolkningen öka med cirka 6 000 invånare

 

dröm eller vendeltid_2.jpg

Storvreta är en tätort med närhet till både naturen och ett rikt friluftsliv. Här blomstrar intresset för idrott och ortens rika kulturhistoria med rötter i bronsåldern.

Konstprogrammets tema, Tid och rörelse, knyter an till platsens förändring från jordbruksbygd tilltätort. Temat kommer att utvecklas och fördjupas i de olika delprojekten.

En viktig del i arbetet med att ta fram ett konstprogram har varit 
intervjuer med och enkäter för invånare i Storvreta. En konstkommitté med representanter från föreningslivet kommer även att träffas återkommande under projektet. Deras lokalkännedom och kunskap om området är av stor viktför projektet. Kommittén är rådgivande men inte beslutande.

På bilden: Dröm eller vendeltid av Lisa Jonasson.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Konst i Storvreta