Konst till Gottsundaskolans skolgård

Ruben Wätte arbetar med ett nytt konstverk till Gottsundaskolans skolgård. Konstverket har titeln Solcirkel och kommer att färdigställas under 2024. Konstverket görs i samverkan med Sofia Priftis och med elever på Gottsundaskolan.

Skiss Solcirkeln Ruben Wätte.png

Konstverket 

Konstverket Solcirkel är ett kommande konstverk till Gottsundaskolans skolgård. En cirkel av stenskulpturer som samtidigt fungerar som sittplatser på en upphöjd del av skolgården. Ovanför stenarna kommer en lysande gloria att placeras i träden som ger platsen ljus och tillför en dimension av helhet. Utformningen refererar delvis till de forntida stensättningar som gjorts i närområdet, där stenar placerade i cirklar utgjort både gravplatser och mötesplatser. Varje sten utformas på olika sätt med inristningar som konstnären kallar betydelsebärande detaljer, dessa inristningar kommer att utformas tillsammans med elever på Gottsundaskolan.

Dialoger med barn och unga

Under skissprocessen har olika grupper av barn och unga fått möjlighet att besöka den utvalda platsen och komma med egna tankar, känslor och önskemål inför ett framtida konstverk. Konsten som mötesplats är något som återkommit i samtliga dessa samtal som ett uttalat önskemål. Platsen som konstverket skapar kommer att kunna användas av elever som under rasterna vill ha en vacker mötesplats att hänga på, men också av pedagoger som i olika sammanhang vill kunna samla sina klasser utomhus. Tanken är att man kan söka sig dit antingen själv eller tillsammans och att den ena sidan som vetter ut mot en cykelväg, ett promenadstråket och en fotbollsplan kan fungera som en sorts läktare eller utsiktsplats, eftersom man kan sitta vänd åt båda håll.

Om Ruben Wätte

Ruben Wätte är född i Gnesta och är verksam som konstnär i Järna. Han är utbildad vid Konstfack och arbetar med konceptuell och skulpural offentlig konst, ofta med inslag av pedagogiska processer.

Uppdaterad: