Konst i Rosendal

T.immobilis av Åsa Maria Bengtsson.

Den offentliga konsten i stadsutvecklingsprojekt Rosendal berättar om området genom olika konstnärliga perspektiv. Allt arbete med konsten sker utifrån Rosendals konstprogram som fokuserar på Rosendals natur- och kulturvärden.

En viktig del i projektet är de dialoger med invånare som sker under processen för att ta vara på viktiga tankar för konsten. Dialogen har hittills bestått av öppna dialogtillfällen, en skissutställning samt pågående dialogprojekt med studenter på Rosendalsgymnasiet sedan 2018.

I två av konstprojekten har vi haft också utbyte med forskare från Uppsala universitet. Det är forskare från institutionen för cell- och molekylärbiologi, Institutionen för ekologi och genetik samt Institutionen för organismbiologi som har deltagit i utbytet. Flera av konstverken som tas fram har också hållbarhet som en röd tråd.

Samarbeten med byggaktörer

I Rosendal satsar Uppsala kommun på offentlig konst tillsammans med flera byggaktörer i området. Wallenstam, Uppsalahem och Uppsala parkerings AB deltar i satsningen och Byggvesta har tagit fram en stor muralmålning i Rosendals norra del. Offentlig konst planeras nu för flera andra delar av området.

Läs mer om Rosendal på bygg.uppsala.se.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Konst i Rosendal