Stina Wirsén och Klara Wirsén Suchowiak

I samband med att kommunen färdigställer ett grön- och naturområde i den första etappen av fem i Södra Gunsta produceras Kyssen, ett nytt konstverk av Stina Wirsén och Klara Wirsén Suchowiak.

I bostadsområdets första etapp kommer konsten att placeras utmed ett gång- och cykelstråk som ska koppla ihop området med befintliga bostäder och senare även med övriga etapper.

Konstnärerna Klara Wirsén Suchowiak och Stina Wirsén har till platsen gestaltat ett konstverk som ska bjuda in till interaktion bland områdets mindre invånare och som samtidigt ska fungera som en vänlig själ som vakar över samhället i form av två taxar som möts i en kyss, där deras nosar nattetid lyser upp och blir ett välkomnande inslag i mörkret.

En Kyss som ändrar allt
Några skilda nu en gestalt
sammanflätad i en cirkelknut
Var börjar den, var tar den slut?
Kärlek är en underlig sak
Upp blir ner och fram blir bak
Två nosar möts i en episk kyss
Och inget blir som det var nyss
En Kyss kan ändrar allt
Några skilda nu en gestalt.
- Stina Wirsén

En viktig del i arbetet med konsten i Södra Gunsta är att den kan vara en del i att skapa mötesplatser, ge platsen en unik karaktär och bidra till känslan av trygghet.

Särskild dialog kring konsten har skett med boende i området samt elever från Funbo skola.

Uppdaterad: