Konst i Östra Salabacke

Fideli Sundqvist, Pappersresan.

Den offentliga konsten är en del av den fortsatta utvecklingen av Östra Sala backe.

Fokus för arbetet med offentlig konst är natur, biologi och vetenskap som inspireras av det nya gröna Östra Sala backe som växer fram.

Konstprogrammet lyfter också fram platsens historia och relationen till de omkringliggande stadsdelarna och landsbygden. Området har offentliga konstverk sedan tidigare som kommit på plats i samband med utbyggnaden, verk från 1950- och 1990-talet.

Tillfällig konst

Tillfällig offentlig konst har skapats för att reflektera över kulturlandskapet och dess förändringar. Det skedde under 2016 av konstnärerna Mats Wilhelm, David Andrén och My Lindh, läs mer om dessa under rubriken Tillfällig offentlig konst. Dialoger för Östra Sala backe har förts med invånare genom enkätundersökningar och workshops 2013 samt vid en byggmässa 2017.

På plats finns idag konstverket Pappersresan av konstnären Fideli Sundqvist som gestaltar de kringliggande Linnéstigarna och Linnés lärjungars vetenskapliga resor i världen. Under våren 2021 anläggs också konstnären Fredrik Paulsens konstverk med Fenomen. Det är en mötesplats där konstverket också också har funktionen av en soffgrupp. Inspirationen är geologiska och biologiska former. 

Läs mer om Östra Salabacke på bygg.uppsala.se.

Uppdaterad: