Konst som port till reformationen 500 år

Konst som port till reformationen Natasha Dahnberg Babels torn Foto Stewen Quigley (1).jpg

Med anledning av firandet av reformationsåret 2017 hade Svenska kyrkan och Uppsala kommun ett gemensamt konstprojekt. Inom reformationen var kulturen viktig, både konst och musik. Konsten förmedlade tankar. Konstprojektet diskuterade frågor som Hur kan Martin Luthers tankar ha bäring på vårt samhälle idag? Är hans idéer fortfarande aktuella? Kan Martin Luthers idéer vara allmänmänskligt aktuella oberoende av religion och åskådning?

Martin Luther resonerade kring det egna ansvaret och ville skapa möjligheter för var och en att själv söka kunskap för att bilda sig en egen uppfattning. Symboliska portar som Luther öppnade och som gäller än idag. I detta ligger synen på lika människovärde, och språket som nyckeln till information och kunskap. Ett civilkurage med målet att få välja själv det som man tycker ska hålla och bära i livet. Martin Luther utmanade överheten, ifrågasatte och vågade ha egna åsikter.

Fyra konstnärer skapade nya verk till utställningen, Henny Linn Kjellberg, Natasha Dahnberg, Penja Hesselberg och Elisabeth Bucht& Moa Lönn samt Gijs Weijerv

Uppdaterad: