Konst i parker

De flesta av Uppsalas offentliga konstverk har en tydlig koppling till platsen. Även om det inte är konstnärens huvudsakliga ambition behöver konstverk som planeras för parker på något sätt förhålla sig till träd och växtlighet.