Parad, Totem och Akrobaterna - Ramsta förskola

1 av 2
Ramsta  förskola

Kulturnämnden satsar på konst till skolor och förskolor på landsbygden. Den här utformningen av skapad av konstnären Erik Hedman. Barnen på Ramsta förskola arbetar utomhus med inspiration av den nya konsten tillsammans med konstnären.

Konsten hämtas från förskolans arbete med mångfald, berättelser och närheten till skog och djur. På gården finns konstverket Parad en skulptur med fantasifulla djur som dansar och leker. Konstverket kopplar samman gemenskap och mångfald, ett spirande träd med fantasifulla djur som växer upp vid förskolans gavel.

Det är väggreliefen Totem som hänger ihop med konstverket på marken. Två ytterligare reliefer Akrobaterna vid förskolans entréer välkomnar barn, föräldrar och personal till förskolan. Konstverken bidrar till att skapa en identitet för förskolan med sin mångfald. Konstverket Parad är utformat för att vara en del av barnens lekar och går att klättra på.

Uppdaterad: