Vi utvecklar ett klimatberäkningsverktyg för offentlig konst

På enheten för offentlig konst arbetar vi med ett klimatberäkningsverktyg. Det kommer att underlätta för konstnärer att göra bra klimatval i arbeten med offentlig konst.

Träd_klimat.jpg

Uppsala kommun ska leda klimatomställningen

I Uppsala kommuns Mål och budget finns fokusmål med tydliga målbeskrivningar om att Uppsala ska leda klimatomställningen. Kommunen ska ta ansvar för att motverka klimatförändringarna genom omställning till ett klimatneutralt Uppsala 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050.

Den offentliga konsten är en del av kommunens fysiska planering och de samhällsbyggnadsprojekten som planeras inom stad- och landsbygdsutvecklingen. 

Val av material, transporter, tillverkning, anläggning och förvaltning har stor betydelse. Det är till exempel av flera anledningar klimatmässigt mycket bättre att gjuta en skulptur i Sverige än i Thailand.

Klimatberäkning av offentlig konst

Syftet med satsningen för klimatberäkning av offentlig konst är att säkerställa att kommunen förvärvar och förvaltar en klimatmedveten och hållbar offentlig konstsamling. 

Med hjälp av klimatverktyget går det lätt att se vad olika material, transporter och tillverkning gör för klimatavtryck. Det kan till exempel jämföras med hur många nyplanterade stadsträd som skulle behövas som kompensation.

Innovationslabbets idécheck 

Genom innovationslabbets idécheck har vi nu också möjlighet att fortbilda oss själva och anlita både konstnärer och konservatorer för att testa hur verktyget fungerar. Det är viktigt för oss att balansera så att klimatberäkningsverkyget inte inskränker den konstnärliga friheten och att vi kan behålla en armlängds avstånd, det vill säga att kulturens innehåll ska vara fri från politisk styrning.

Vi återkommer med mer information när vi hunnit längre fram i processen.

20 oktober 2023