Konst på IFU Arena

1 av 5
Saadia Hussains konstprojekt tillsammans med elever på Kvarngärdesskolan Foto: Stewen Quigley
Stewen Quigley

"It takes a muscle to feel love" heter en konstnärlig gestaltning i IFU Arena av konstnären Saadia Hussain. Konstverken i gestaltningen har hon gjort tillsammans med besökare, anställda på IFU Arena och elever från Kvarngärdesskolan.

Under 2020 och 2021 har Hussain tillsammans med 100 elever från Kvarngärdesskolan och besökare till IFU Arena arbetat i flera workshops på idrottsanläggningen och även i skolan där hon byggt upp tillfälliga ateljéer. Det har resulterat i en samling av former som knyter an till verksamheten på IFU Arena, besökares och elevers vardag.

Värdeord

Saadia Hussains skapande utgår från värden som tillgänglighet, demokrati och yttrandefrihet. Tillsammans med deltagare i alla åldrar har hon gjort flera stora offentliga konstverk i Sverige. Trots ett stort antal medskapare är Hussains konst lätt att känna igen. Den byggs upp av täta mönster som bildas av former som upprepas och som målas med starka signalfärger.

Målarverkstäder på Kvarngärdesskolan

Förutom workshops på  IFU Arena där Saadia Hussain byggde upp en tillfällig ateljé ordnade hon också målarverkstäder för eleverna vid Kvarngärdesskolan, årskurs 7 till 9. De arbetade tillsammans med de sista förberedelserna innan konstverket slutligen monteras på plats på IFU.

Konstnären Saadia Hussain

Saadia Hussain är född i Lahore i Pakistan och bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid National College of Arts i Lahore och Konstfack i Stockholm.

IFU Arena ägs av Uppsala IF friidrott och Uppsala Innebandyallians genom bolaget IFU Arena AB.

1 av 4
Konstverk av Saadia Hussain Foto: Annika Norell
Annika Norell
Uppdaterad: