Om offentlig konst i Uppsala

1 av 8
Minnesmärke över Fadime Sahindal av Hanna Beling. Foto: Stewen Quigley.

Offentlig konst i Uppsala är konst på allmän plats, på gator, torg och i parker. Den omfattar över 9 000 verk som finns placerade i våra offentliga miljöer, på äldreboenden, på förskolor, skolor, bibliotek och arbetsplatser.

Offentlig konst är allas konst 

Offentlig konst finns på platser som tillhör oss alla. Konst väcker tankar och känslor. Den kan bryta invanda mönster, skapa debatt och ge platser nya dimensioner. Genom dialog med invånare och konstnärer ökar vi mångfalden av konstnärliga uttryck. Konst är en viktig del av vår demokrati och en del av FNs deklaration för mänskliga rättigheter. Konst ger fler perspektiv på livet och världen.

Inspiration och bättre miljö

Offentlig konst i Uppsala tas fram i dialog och samråd med närboende eller på andra sätt berörda. Varje konstverk tas fram med en specifik plats och verksamhet i åtanke med förhoppning om att konstverket ska inspirera till reflektion och bidra till en bättre miljö.

Allt arbete med offentlig konst i Uppsala är reglerat av kommunens riktlinjer. Pengar till offentlig konst beräknas enligt enprocentsmodellen. I Uppsala betyder det att 1 procent av investeringsutgifterna för om- ny- och tillbyggnader avsätts för konst. Det gäller framförallt investeringar i gator, torg, skolor, förskolor, idrottshallar och administrativa byggnader.

Riktlinje för beräkning av 1 procent, offentlig konst.  (PDF, 558 KB)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om offentlig konst i Uppsala