Om konstnärerna

Jenny Nolstam

I matsalens tak hänger konstverket Klepsydra av Jenny Nolstam. En lysande droppformad skulptur som med intervaller lyser mer och mer för att slutligen slockna och lysa som ringar på golvet. Kunskapen i skolan ger ringar på vattnet genom hela livet.

I förskolans entré finns konstverket Tidregn i form av en vägg fylld av mindre ljusringar som långsamt skiftar i färg. Barnen kan själva fylla konstverket med innehåll från naturen vid årstidernas växlingar. 

Anton Alvarez

Anton Alvarez, tidigare elev på skolan, har genom att konstruera och bygga upp en åtta meter hög lerpressmaskin tillverkat sexton pelare för skolans entréer. På dessa vilar rosafärgade svampliknande plåttak. Inspirationen är från platsens historia med S:t Eriks lervarufabrik som låg vid gamla Tiundaskolan. Anton Alvarez har även gjort skolans namnskyltar och urtavla.

Erika Lövqvist

Erika Lövqvist har utformat kakelplattor för idrottshallen som ger illusioner av utbuktningar och förvrängningar genom fogarnas linjer. Konstverken finns på 13 platser i våtutrymmen.

Ingrid Atterberg

Ingrid Atterbergs tegelkonst för den gamla Tiundaskolan har delvis bevarats. En del av matsalsväggen har byggts upp liksom rundlar byggda av tegelstenar från S:t Eriks lervarufabriks skorstenar, som har fått ny placering i entrén. Förutom den platsspecifika konsten har en helt ny konstkollektion tagits fram för skolan.

Uppdaterad: