Efter regnet i Bälinge

Anja Örns konstverk Efter regnet l och ll är på plats på Bälinge skola. Konstverken påminner oss om hur viktig naturen är för människan och hur viktigt det är att vi visar den och varandra omsorg.

Efter regnet Anja Örn.jpg

Anja Örns gestaltning Efter regnet l och ll till Bälinge skola är besiktad och klar! 

Anja Örns två skulpturer föreställer ett barr och ett löv. Barret har ställts så att det får luta mot en husvägg. Lövet har hängts på tork på en ställning. De har tagits om hand och får torka och vila ut efter regnet. Med skulpturerna vill konstnären påminna om hur viktig naturen är för människan och hur viktigt det är att vi visar den och varandra omsorg.

Efter regnet barr.jpg

Bälinge skola ligger i kanten av samhället nära natur och åkermark. På skolans område finns gammal hagmark, äldre hus, backiga stenhällar och många träd. Närheten till naturen och träden är viktiga delar av skolmiljön.

Projektledare Björn Norberg.

Foto: processledare Gunilla Stillström.

9 juli 2024