Almastråket

1 av 5
Eva Larsson, Spårfinnarna. Foto: Pär Fredin.

Almastråket består av fem konstverk som tolkar ALMA-pristagare (Astrid Lindgren Memorial Award). Almastråket är ett konststråk med barnperspektiv längs med Klostergatan och som leder till Stadsbibliotekets barnavdelning.

Fem offentliga konstverk som belyser vikten av kvalitativ litteratur för unga läsare genom att lyfta olika ALMA-pristagare (Astrid Lindgren Memorial Award). Almapriset är världens största pris för barn- och ungdomslitteratur.

Om konstverken längs Almastråket

Konstverken i konststråket utgår från barnets perspektiv och värnar barnens rätt till komplex, nyskapande och reflekterande konst. ALMA-priset lyfts fram för att framhäva barnlitteraturens betydelse och de värderingar priset står för såsom hög konstnärlig kvalitet för barn och demokratiska värderingar som alla människors lika värde.

ALMA-pristagare som lyfts fram är Kitty Crowther, Barbro Lindgren, Meg Rosoff, Maurice Sendak och Shaun Tan. Författarskapen uppmärksammas genom olika konstnärliga uttryck som varierar från bronsskulpturer, tittskåp, hemliga spår i marken samt ljusskyltar och en serie väggbilder. De konstnärliga gestaltningarna är skapade av: Johan Thurfjell, Sara Möller, Eva Larsson, Kolbeinn Karlsson och Helena Piippo Larsson. Stråket färdigställdes år 2020.

Fakta om konstnärerna och Almastråket.
 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Almastråket