Konst på skolor och förskolor

Barn och unga är en särskild målgrupp och Uppsala kommun arbetar utifrån FNs barnkonvention för att uppnå att alla barn och unga ska få ta del av offentlig konst i sin närmiljö.