Med urtiden in i framtiden

I Siegbahnsparken och Carlshage i Rosendal har Mattias Bäcklin skapat en serie skulpturer under namnet Med urskogen in i framtiden. Tre av dem föreställer olika sorters skalbaggar. Det fjärde konstverket heter Trätotem och består av flera vardagliga föremål skulpterade ur stubbar.

Trätotem_närbild.jpg

Den största av delarna i Trätotem är en ek med en skulpterad elcentral.  Det är som om vi med hjälp av en tidsmaskin hamnat i framtiden och får perspektiv på vår egen tid. Skulpturerna är som minnesfragment eller framtida runstenar. De blir symboler för vårt moderna samhälle – vanliga saker som alla kan känna igen.

Vad som än händer sitter vi ihop med naturen och är beroende av den. Konsten vill lyfta frågor kring vad vi människor lämnar efter oss till framtiden. Skulpturerna av vardagsföremål blir förevigade ögonblicksbilder tills naturen bryter ned dem.

– Konsten är samhällets mjukvara, säger Mattias Bäcklin. Den fyller tillvaron med mening.

 

Uppdaterad: