Strata

Konstnären Henrik Andersson har letat efter Rosendals historia. På fem återbrukade gravstenar syns bilder av föremål som elever från Rosendals gymnasium hittat med en metalldetektor.

Konstverket Strata består av 5 graverade stenblock som kommer att placeras ut på olika ställen i Rosendal. Utgångspunkten var en undersökning som Henrik Andersson gjorde i maj 2022, tillsammans med elever från Rosendals gymnasium. Området omkring skolan söktes av med hjälp av en metaldetektor och de föremål som hittades i marken dokumenterades och fotograferades.  Bilderna som kan liknas vid enkla fotogram har sedan överförts och graverats in i återvunna gravstenar.

Strata betyder skikt i till exempel i jordskorpan men även i betydelsen befolkningsskikt. Konstverket Strata är som en berättelse om platsens historia, vad som funnits här tidigare och visar fysiska spår från händelser och verksamheter som varit.  Stenarna blir en slags minnesmoment över platsen där det vardagliga, borttappade eller kastade skapar en poetisk skuggbild från en förfluten tid.

Uppdaterad: