Konstprojekt U2325 - Gottsundas framtida runsten

Konstnären Paula Urbano arbetar just nu med ett nytt konstverk för en kommande park i Gottsunda, Centrumparken som kommer att ligga intill Gottsunda centrum och den nya spårvägen. Med utgångspunkt i tidigare medborgardialoger och områdets historiska lämningar skapar Urbano en modern runsten för området - en sten som speglar minnets och samtalets flyktiga natur. Vilka minnen bär vi med oss av en plats och vad vill vi berätta om den?

Konstverket kommer att komma på plats under 2025 och en del av verket består av att Urbano samlar berättelser och minnen från Gottsunda. Genom samtal med boende skapas ett textverk på stenens ena sida, graverat i en spegel som speglar både den som närmar sig för att läsa och stenens omgivning. Urbano använder sig av en metod som kallas minnesarbete för att låta texten växa fram, en metod skapad av den feministiska  sociologen Karin Widerberg som inspirerat många konstnärer och akademiker.

 
Om Paula Urbano

Paula Urbano är baserad i Stockholm och har en Masterutbildning i Fine Arts från Konstfack.

Hennes konstverk kretsar kring existentiella frågor om individen i relation till migration och plats. Paula Urbano har ställt ut sina konstverk på museer och gallerier i Sverige, New York, Buenos Aires, Miami och Santiago de Chile.

 

Uppdaterad: