Fred

1 av 6
Dag Hammarskjöld.

Konststråket på temat fred börjar nedanför Uppsala slott vid bysten av Dag Hammarskjöld och tar dig sedan vidare genom Carolinaparken bort mot Uppsala universitet. Stråket ger en bild av hur fred och konflikt har lämnat spår i den offentliga konsten i Uppsala.

Stråkets längd: cirka 1 kilometer.

Se stråket på en karta.

Läs om konststråket, fred (PDF, 895 KB)

Konstverken i stråket

Dag Hammarskjöld – Svend Lindhart (1898–1989)

1966, replik 2005, material: brons, sockeln är av finsk granit.
Dag Hammarskjöld (1905–1961) var FN:s generalsekreterare 1953–1961. Hammarskjöld dog i tjänsten i en flygkrasch. Han tilldelades postumt Nobels fredspris 1961. Bysten restes till hundraårsjubiléet av Hammarskjölds födelse. Den är placerad i parken nedanför Uppsala slott, där han bodde under sin barndom.
Plats: Slottsbacken

Karl XIV Johan – Bengt Erland Fogelberg (1786–1854)

1854, material: brons
Jean Baptiste Bernadotte (1763–1844), tidigare general och fältherre åt Napoleon, adopterades av den dåvarande svenske kungen och blev kronprins i Sverige 1810. Efter att under sina första år som kronprins utkämpat krig, förde han sedan en så fredlig utrikespolitik att Sverige haft fred ända sedan 1814. Karl Johansällskapet beställde bysten efter kungens död. Den tillhör idag Uppsala universitet.
Plats: Carolinaparken (Engelska parken)

Child carrying wings – Knutte Wester (1977–)

2015, material: brons
Konstnären Knutte Wester arbetar i mänskliga sammanhang. Det kan vara på ett barnhem i Riga, en flyktingförläggning i Boliden eller som här, bland papperslösa familjer med barn. Hans konst blir dokumentärfilmer, teckningar och skulpturer i brons som skildrar människor i utsatthet, väntan, vacuum. De som skildras är också djupt involverade i skapandeprocessen. I konstverket Child carrying wings har konstnären gestaltat en pojke som levt gömd. Vingarna kan ses som symbol för hans inre resa, där vingarna bär honom till en plats han vill vara på och där han kan få stanna.
Plats: Carolinaparken (Engelska parken)

Se en film om konstverket.

Folke Bernadotte – Solveyg Schafferer (1928–)

1977, replik 2000, material: brons
Bysten av Folke Bernadotte (1895–1948) är rest för att hedra minnet av Bernadottes insatser i Röda korset under andra världskriget. Då lyckades han genom förhandlingar få ut ca 30 000 fångar ur koncentrationsläger. Bernadotte blev mördad 1948 då han på FN:s uppdrag försökte medla mellan Israel och Palestina. Den omgivande miljön med grusparti och liggande stenblock i solfjäderform är gestaltad av landskapsarkitekten Mathias Ahlgren.
Plats: Carolinaparken (Engelska parken)

Nathan Söderblom – Bror Hjorth (1894–1968)

1932 gips, replik i brons 1993
Nathan Söderblom (1866–1931) var teologie doktor och ärkebiskop från 1914 och fram till sin död. Han arbetade aktivt med internationellt fredsarbete och gjorde stora insatser för ekumenik. Söderblom fick Nobels fredspris 1930 för sitt arbete med att ena de kristna kyrkorna för fredens skull.
Plats: Akademigatan, Odinslund

Befrielsen – Olof Hellström (1923–)

1974, material: brons
Verket Befrielsen är tillägnat Martin Luther King (1929–1968), en stor medborgarrättskämpe som enligt ickevåldsprincipen arbetade för afroamerikaners medborgerliga rättigheter. 1964 fick Martin Luther King Nobels fredspris för sina gärningar. Fyra år senare mördades han. Befrielsen av Olof Hellström ses som det första offentliga minnesmärke i Uppsala som gestaltar en gärning, istället för att återge en person.
Plats: Martin Luther Kings plan

Uppdaterad: